Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
1176
Quy mô:
7,2 ha
Mật độ xây dựng:
25%
Công ty Cổ phần Charm Group Công ty Cổ phần Charm Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:7,2 ha Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:1176 Ngày hoàn thành:Quý 4/2023
Công ty Cổ phần Charm Group Công ty Cổ phần Charm Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:7,2 ha
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:1176
Ngày hoàn thành:Quý 4/2023
Luxhomes
  • Luxhomes
  • 0913616822