Đất vườn sinh thái hồ Trị An - Lake View Garden

Trang chủ 

› Dự án 

› Đồng Nai 

› H. Định Quán

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
1030 m²
Mật độ xây dựng:
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:1030 m² Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:1030 m²
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: